ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ;

Σαν σύνδρομο του Διογένη περιγράφεται μια διαταραχή συμπεριφοράς που περιλαμβάνει ακραία παραμέληση της σωματικής υγιεινής και της οικιακής καθαριότητας, συλλεκτομανία συνήθως άχρηστων πραγμάτων και την απουσία αυτοκριτικής.
Εμφανίζεται σε άτομα ηλικιωμένα (μέσος όρος ηλικίας τα 78 χρόνια) και είναι σπάνια (5/100.000). Ο ασθενής ζει μόνος στο 75% των περιπτώσεων και δεν έχει οικονομικά προβλήματα. Εμφανίζεται κυρίως στα μεσαία κοινωνικά στρώματα. Συνοδεύεται από σημαντική θνησιμότητα (45% στα πέντε χρόνια).
Η επίσκεψη του γιατρού στο σπίτι είναι αναγκαία για τη διάγνωση. Ο ασθενής συνήθως αρνείται τη βοήθεια και η ανακάλυψη του συνδρόμου είναι τυχαία μετά από ειδοποίηση της οικογένειας ή τρίτου, μετά από κάποιο άσχετο γεγονός.
Αν και το σύνδρομο του Διογένη είναι σπάνιο, το σύνδρομο αποθησαύρισης, δηλαδή η συλλεκτομανία, είναι συχνότερο και όχι σπάνια χρειάζεται ψυχιατρική εκτίμηση