Ιατρικά Περιοδικά

Η Ελληνική Εταιρία Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής ΕΕΕΕΙ εκδίδει το τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Επείγουσα και Εξωνοσοκομειακή Ιατρική», με αρθρογραφία που αφορά σε ιατρικά θέματα όλων των ειδικοτήτων.