Β' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ

Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας & Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής

Με θέματα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία ασχολήθηκε η Β΄ Επιστημονική συγκέντρωση των SOS ΙΑΤΡΩΝ, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδόχειο Electra Palace το Σάββατο 04/06/2011. SOS Ιατροί παρουσίασαν τις ακόλουθες εργασίες τους:

Ευπάθεια ηλικιωμένων

Θοδωρής Σπυρόπουλος,SOS Παθολόγος

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους

Γεώργιος Πέππας,SOS Χειρουργός