Φόρμα Συναίνεσης

Για να είμαστε σε επικοινωνία

 

Στο παρόν συναινώ στην τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων μου από την SOS ΙΑΤΡΟΙ (Ηπείρου 1, Αθήνα, τηλ. 210 8211888) σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζει ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που μπορείτε να δείτε εδώ, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της και διαφημιστικής προβολής.

Επιπλέον, δηλώνω ότι γνωρίζω τα δικαιώματά μου πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης, όπως επίσης του δικαιώματός μου να εμποδίζω την πρόσβαση, να συμπληρώνω, να διαγράφω δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί και επεξεργάζεται η SOS ΙΑΤΡΟΙ καθώς επίσης και το δικαίωμά μου να ενίσταμαι/αιτούμαι εξηγήσεων για την επεξεργασία αυτών απευθυνόμενος(η) οποτεδήποτε στην SOS ΙΑΤΡΟΙ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
Η παρούσα συναίνεση μπορεί να ανακληθεί με απλή έγγραφη δήλωσή μου έναντι της SOS ΙΑΤΡΟΙ.