Ζητείται Παθολόγος

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Τίτλος ειδικότητας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Κλινική εμπειρία στα επείγοντα
 • Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στο χειρισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Κάτοχος Ι.Χ. ή μοτοσυκλέτας
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα


Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ εξασφαλίζουν στον ιατρό

 • Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας
 • Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας
 • Ενεργή συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες

Πώς εργάζεται ο SOS ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

 • Εντάσσεται στην παθολογική ομάδα
 • Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών
 • Ειδοποιείται από το συντονιστικό κέντρο για επισκέψεις ασθενών κατ’ οίκον
 • Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσωπική απόδειξη
 • Αποδίδει μέρος της αμοιβής στην εταιρεία

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να συμπληρώσουν την online φόρμα.

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.

Δείτε τις μαρτυρίες των SOS ΙΑΤΡΩΝ.