ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Η εταιρεία SOS ΙΑΤΡΟΙ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 22 χρόνια με αντικείμενο το συντονισμό ιατρικών υπηρεσιών κατ΄οίκον 24 ώρες το 24ωρο.
Η εταιρεία αναζητά:

Ιατρό-Συντονιστή για το Τηλεφωνικό Κέντρο

με αντικείμενο εργασίας την διαχείριση των εισερχομένων κλήσεων από ασθενείς και το συντονισμό των περιστατικών

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Ευχέρεια στο χειρισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ομαδικό πνεύμα

Η εταιρεία προσφέρει

  • Ανταγωνιστικές αποδοχές
  • Ευέλικτο ωράριο εργασίας
  • Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]  ή συμπληρώνοντας την online φόρμα.

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.