ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία SOS ΙΑΤΡΟΙ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 22 χρόνια με αντικείμενο το συντονισμό ιατρικών υπηρεσιών κατ΄οίκον 24 ώρες το 24ωρο.
Η εταιρεία αναζητά:

Ιατρό άνευ ειδικότητας

 • για ιατρικά projects
 • για κάλυψη εκδηλώσεων
 • για συντονιστικό κέντρο

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στο χειρισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα

Η εταιρεία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας
 • Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]  ή συμπληρώνοντας την online φόρμα.

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.