Γραμματέας Τηλεφωνικού Κέντρου

Η Ιατρική Εταιρεία SOS ΙΑΤΡΟΙ Α.Ε. λόγω διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της αναζητά

Γραμματεία τηλεφωνικού κέντρου

Το προφίλ και τα καθήκοντα της θέσης απευθύνονται σε υποψήφιους με εμπειρία και αποδεδειγμένα αποτελέσματα σε τηλεφωνικό κέντρο.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε τηλεφωνικό κέντρο εισερχομένων – εξερχομένων κλήσεων.
 • Προϋπηρεσία σε πωλήσεις, θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Επιθυμητή η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών .
 • Εμπειρία MS Office και internet.
 • Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ευγένεια και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης.
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο (ΣΚ/αργίες)

Η Εταιρεία μας προσφέρει:

 • Μόνιμη θέση εργασίας.
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη σε ένα συνεχόμενα αναπτυσσόμενο οργανισμό.
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Φιλικό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.