ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτικής Απορρήτου Της Εταιρείας Με Την Επωνυμία

«SOS ΙΑΤΡΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ»    

Ηπείρου 1,  Αθήνα, ΤΚ 104 33 με Α.Φ.Μ.: 094480598

[Αριθμός ΓΕ.Μ.Η.: 002665501000]

Τελευταία Ενημέρωση [05/11/2018]  Περιεχόμενα
 1. Πεδίο Εφαρμογής
 2. Νόμιμη Βάση Για Την Επεξεργασία Δεδομένων
 3. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
 4. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Τα Οποία Συλλέγουμε 
 5. Πηγές Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων
 6. Ενημέρωση Σχετικά Με Την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Από Την SOS ΙΑΤΡΟΙ (ως Υπεύθυνη και Εκτελούσα την Επεξεργασία - σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016) 
 7. Πού θα διαβιβάσετε τα δεδομένα μου;
 8. Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία;
 9. Cookies & άλλες Τεχνολογίες
 10. Τροποποιήσεις

1. Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία  «SOS ΙΑΤΡΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» και τον Διακριτικό Τίτλο «SOS ΙΑΤΡΟΙ» (εφεξής καλούμενη “SOS ΙΑΤΡΟΙ ή Εταιρεία”) συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, διαβιβάζει και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Πληροφορίες ή ΔΠΧ») μέσω της ιστοσελίδας της, αλλά και γενικότερα μέσω οποιασδήποτε επαφής ή συναλλαγής της Εταιρείας με οποιοδηποτε Υποκείμενο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να πληρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της Εταιρείας - και να συμμορφώνεται με το νόμο.   Ειδικότερα η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να πληροφορήσει για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της Εταιρείας συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει ο Εταιρεία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.   Η πολιτική απορρήτου αφορά μεταξύ άλλων την χρήση και λειτουργία των Ιστότοπων που διαχειρίζεται η Εταιρεία, δηλαδή την ιστοσελίδα με όνομα δικτύου  https://www.sosiatroi.gr/ (εφεξής καλούμενος ως «Δικτυακός Τόπος») και συντάχθηκε συμμορφούμενη με τον ΓΚΠΔ 679/2018 (εφεξής καλούμενος “GDPR”), ο οποίος συνιστά άμεσα δεσμευτικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.   H παρούσα πολιτική απορρήτου βάσει της οποίας η SOS ΙΑΤΡΟΙ δεσμεύεται να προστατεύσει το απόρρητο των επισκεπτών και των Χρηστών/Πελατών του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται μέσω αυτού, ισχύει για όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των τρίτων (στο εξής ο «Χρήστης ή/και Πελάτης») τα οποία διαχειρίζεται η SOS ΙΑΤΡΟΙ μέσω του Δικτυακού Τόπου, αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία διαμέσου του ανωτέρω Δικτυακού Τόπου.   Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά εν γένει την πολιτική προστασίας των ΔΠΧ που περιέρχονται σε γνώση της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο και σε όλες τις εκφάνσεις συναλλαγής με τους εκάστοτε Χρήστες/Πελάτες, είτε πραγματοποιείται μέσω των ανωτέρω Δικτυακών Τόπων, είτε τηλεφωνικά, είτε δια ζώσης και γενικά με οποιοδήποτε μέσω επικοινωνίας και συναλλαγής με τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.   Ο Δικτυακός Τόπος https://www.sosiatroi.gr/ δεν απευθύνεται σε ανηλίκους. Αν δεν έχετε ενηλικιωθεί ή δεν είστε σε θέση να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στη χώρα σας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τους ανωτέρω Δικτυακούς Τόπους. Αν πιστεύετε ότι έχουμε λάβει δεδομένα από άτομο που προστατεύεται από τους νόμους για την προστασία των ανηλίκων χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη γονική συναίνεση, ενημερώστε μας αμέσως και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την ασφαλή διαγραφή αυτών των δεδομένων.   Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Για παράδειγμα και ενδεικτικά σημειώνεται ότι Ο Δικτυακός Τόπος διαμέσου των ανωτέρω αναφερόμενων συνδέσεων μπορεί ανακατευθύνει τους Χρήστες σε ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων, όπως σε ιστοσελίδες που παρέχουν πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία όπως:
 • ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ:
http://www.in.gr/more/useful/efimeries/hospitals/
 • ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
http://www.11888.gr/hospitals?_ypType=hospitals&_ypLocation=&_ypWhat=0&_ypDate=07%2F10%2F2015&_ypWhere=%CE%98%CE%B5%CF% ή που παρέχουν πληροφορίες για εφημερεύοντα φαρμακεία όπως :
 • ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ: http://www.fsa.gr/duties.asp
 • ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
http://www.fsth.gr/efhmereu_farmak.asp Γενικά δηλαδή σε ιστοσελίδες  που αναφέρονται και σχετίζονται με το είδος των παρεχόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών, δηλαδή υπηρεσίες πάνω στον τομέα υγείας ή σε ιστοσελίδες υπηρεσιών που σχετίζονται με φορείς πιστοποίησης και βραβεύσεων που έχει λάβει η Εταιρεία Επιπλέον στον Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας υπάρχουν συνδέσεις και αντίστοιχα κομβία που ανακατευθύνουν τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη σε ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, twitter κ.λ.π. και ειδικότερα στις ιστοσελίδες προφίλ που έχει δημιουργήσει η ίδια η Εταιρεία στα αντίστοιχα μέσα.   Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Χρήστης/Πελάτης επιλέξει έναν σύνδεσμο ο οποίος παραπέμπει σε άλλο ιστότοπο ή σε ιστοσελίδα μέσου κοινωνικής δικτύωσης και συνδεθεί σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάζετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.   Επιπλέον η SOS ΙΑΤΡΟΙ δια της παρούσας δηλώνει ότι δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενό των ανωτέρω ιστοσελίδων, στις οποίες ο Χρήστης/Πελάτης παραπέμπεται μέσω άλλων συνδέσεων (links), ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σε καμία περίπτωση η SOS ΙΑΤΡΟΙ δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα ή ότι το περιεχόμενό τους είναι ανά πάσα στιγμή ακριβές και έγκυρο. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί και όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Η SOS ΙΑΤΡΟΙ διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.   Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η SOS ΙΑΤΡΟΙ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.   Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διασφαλίζει ότι η SOS ΙΑΤΡΟΙ:  
 • Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως ορίζει η εν ισχύ Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ)
 • Προστατεύει τα δικαιώματα των Χρηστών/Πελατών και των επισκεπτών
 • Διασφαλίζει τη διαφάνεια στα ζητήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων
 • Προστατεύεται από τους κινδύνους παραβίασης των δεδομένων
 

2. Νόμιμη Βάση Για Την Επεξεργασία Δεδομένων

  H SOS ΙΑΤΡΟΙ αποτελεί μια εκ των γνωστότερων Εταιρειών στην Ελλάδα, στον οικείο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, έχοντας αναπτύξει μεγάλη εξειδίκευση στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας, ενώ παρέχει μια ευρεία ποικιλία ιατρικών υπηρεσιών όπως:
 • Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών κατ’ οίκον (Γιατρός στο Σπίτι),
 • Παροχή Νοσηλείας Κατ’ οίκον,
 • Παροχή Υπηρεσιών Ακτινογραφίας Κατ΄οίκον,
 • Παροχή Υπηρεσίας Άμεσης Αποστολής Ασθενοφόρου (SOS Ασθενοφόρο),
και άλλες πολλές υπηρεσίες, οι οποίες δεν απαευθύνονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα ασθενείς, αλλά και σε Κλινικές και Νοσοκομεία, επίσης. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η Εταιρεία έχει ως στόχο και σκοπό μεταξύ άλλων:
 1. την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών στα πλαίσια του ευρύτερου τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία κάθε ανθρώπινης νόσου, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας.
 2. την παροχή ιατρικών υπηρεσιών κατ' οίκον,
 3. τον συντονισμό και την οργάνωση ιατρικής φροντίδας καθ' όλο το 24ωρο από ιατρούς ελεύθερους επαγγελματίες - συνεργάτες της σε πρόσωπα τα οποία ζητούν  επείγουσα  ιατρική  συνδρομή  κατ'  οίκον ή αλλού,
  Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία δύναται :
 • Να συμβάλλεται και να συνεργάζεται ελεύθερα με μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας ή παραϊατρικού χαρακτήρα (φυσιοθεραπευτές, μονάδες αποκατάστασης χρόνιων βλαβών κ.λ.π.) ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου,
 • Να μεσολαβεί μεταξύ δικτύων μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας και ασφαλιστικών εταιρειών, για την εξυπηρέτηση είτε ατομικών είτε ομαδικών ασφαλιστικών συμβολαίων του κλάδου υγείας, και  να συμβάλλει στη δημιουργία αυτών,
 • Να διατηρεί και να εξοπλίζει κατάλληλα κινητές μονάδες για την παροχή επειγόντων ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και ασθενοφόρα εφόσον εκ του νόμου επιτρέπεται,
 • Να προμηθεύεται πάσης φύσεως ιατρικό εξοπλισμό και διαγνωστικό υλικό,
 • Να παρέχει υπηρεσίες τουρισμού υγείας,
 • Να οργανώνει πάσης φύσεως εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια και ημερίδες, εκπαιδευτικών σεμινάρια για την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου ή αντιπροσωπευτικών ομάδων, καθώς και των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, σε θέματα που αφορούν την δημόσια υγεία, την πρόληψη, τις κληρονομικές παθήσεις κ.λ.π.
 • Να συμμετέχει και να αναλαμβάνει εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και να προάγει τη διεπιστημονικη συνεργασία με σκοπό τη συνεχή και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας,
 • Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό και πάσης φύσεως επιστημονικές ή επιχειρησιακές οργανώσεις, επιστημονικά Ινστιτούτα, ομοειδείς εταιρείες, Δημόσια ή Ιδιωτικά Ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να συνάπτει κάθε είδους σύμβαση ή συμφωνία,
 • Να μισθώνει ομοειδείς εταιρείες ή μονάδες είτε ολόκληρες είτε μέρος αυτών,
 • Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να νοικιάζει ή να μισθώνει χρονομεριστικώς (time sharing) ακίνητα καθώς και αυτοκίνητα κ.λ.π κινητά και λοιπά μέσα ή πλοία.
 • Να εξαγοράζει άλλες επιχειρήσεις με όμοιο σκοπό και να συνάπτει συνεταιρισμούς,
 • Να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς στους οποίους οι επί μέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.
Έχοντας σκοπό την προβολή και την προώθηση των ανωτέρω σκοπών και των συνδεδεμένων και παρεχόμενων με αυτούς υπηρεσιών, αλλά και την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού για αυτές, δημιούργησε τους ανωτέρω Δικτυακούς Τόπους, μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της SOS ΙΑΤΡΟΙ.   Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε κατά την περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με την Εταιρεία μας.   Ειδικότερα, οι πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, χωρίς χρέωση και χωρίς να απαιτείται κατ’ αρχήν και απλά για λόγους θέασης εγγραφή των χρηστών.   Κατά την επίσκεψη και περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας συλλέγονται τα απολύτως αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την περιήγησή σας στους Ιστότοπους και την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.   Την ίδια πολιτική εφαρμόζει η SOS ΙΑΤΡΟΙ σε όλες τις εκφάνσεις επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό ως υποκείμενο των δεδομένων. Δηλαδή η Εταιρεία συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες για την εκπλήρωση των σκοπών επικοινωνίας και συναλλαγής με το καταναλωτικό κοινό, ανεξαρτήτως του τρόπου επικοινωνίας ή συναλλαγής με τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη.   Επιπλέον η SOS ΙΑΤΡΟΙ συλλέγει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών/Πελατών εφόσον επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την SOS ΙΑΤΡΟΙ μέσω σχετικής φόρμας e-mail που διατηρεί στον Διαδικτυακό Τόπο, για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τις παρεχόμενες από την SOS ΙΑΤΡΟΙ υπηρεσίες, όταν υπάρχει κάποιο περιστατικό υγείας. Τέλος συλλέγει αντίστοιχες πληροφορίες προσωπικών δεδομένων μέσω επικοινωνίας με e-mail, μέσω της αποστολής του βιογραφικού σημειώματος και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη.   Ως εκ τούτου η SOS ΙΑΤΡΟΙ συλλέγει τα τυχόν προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς: (α) Για την τυχόν τήρηση προσωπικής καρτέλας πελάτη ιδίως στην περίπτωση που κάνετε χρήση των υπηρεσιών εγγραφής οι οποίες παρέχονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου https://www.sosiatroi.gr/  ή και εν γένει για την δημιουργία καρτέλας πελάτη (profile), όταν η επικοινωνία με την εταιρεία γίνεται μέσω e-mail (είτε απευθείας μέσω του προγράμματος αποστολής αλληλογραφίας του εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη, είτε διαμέσου της οικείας φόρμας επικοινωνίας μέσω e-mail που υφίσταται και λειτουργεί και στους δύο Δικτυακούς Τόπους) ή δια τηλεφώνου ή και δια ζώσης.   Σημειώνεται ότι ο ιστότοπος https://www.sosiatroi.gr/ παρέχει υπηρεσίες εγγραφής προκειμένου να διενεργηθεί η θέαση των πληροφοριών του Δικτυακού τόπου. Επίσης, εφόσον ο εκάστοτε Χρήστης το επιθυμεί δύναται να κάνει χρήση της Υπηρεσίας “On Line Ραντεβού”, η οποία παρέχεται μέσω της κάτωθι αναφερόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://www.sosiatroi.gr/online-reservation/.   Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ως SOS ΙΑΤΡΟΙ διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή από την SOS ΙΑΤΡΟΙ των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο δραστηριοποίησής της. (β) Για την καταχώρηση αιτήματός σας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων μας, μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά δεδομένα μέσω e-mail, το οποίο στέλνεται απευθείας από το πρόγραμμα που αποστολής e-mail που χρησιμοποιείται, είτε δια της οικείας φόρμας επικοινωνίας που υφίσταται στον Δικτυακό Τόπο ή διαμέσου τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τηλεφωνικό Κέντρο της Εταιρείας στον τετραψήφιο αριθμό 1016. Στην περίπτωση επικοινωνίας διαμέσου τηλεφωνικού κέντρου ο εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης ενημερώνεται ρητά ότι η οικείες κλήσεις καταγράφονται καλούμενος να δώσει ρητά και σαφώς τη σχετική συγκατάθεσή του. (γ) Για την επικοινωνία σας με την SOS ΙΑΤΡΟΙ αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, την αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων (newsletter) ή αποστολή μηνυμάτων SMS αλλά και εν γένει με ζητήματα τα οποία ενδεχομένως μας έχετε θέσει, μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα μέσω e-mail ή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στον Δικτυακό Τόπο ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας. (δ) Για την ενημέρωση και παραγγελία ειδικότερων υπηρεσιών (όπως η μεταφορά σε Νοσοκομειακή μονάδα του εξωτερικού) που παρέχει η SOS ΙΑΤΡΟΙ, μέσω του Διαδικτυακού τόπου, μέσω e-mail ή και τηλεφωνικά ή και δια ζώσης μέσω των υποκαταστημάτων της Εταιρείας, καθώς και για τη σύναψη και εκτέλεση των κάθε μορφής συμβάσεων με την Εταιρεία μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μας παρέχεται τα ΔΠΧ σας οικειοθελώς και με τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της παραγγελίας και η σύναψη της σύμβασης. (ε) Για την αποστολή προωθητικών ενεργειών και εν γένει προσφορών για τα προϊόντα και τις παρεχόμενες από την Εταιρεία Υπηρεσίες και γενικά για σκοπούς marketing αναφορικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της Εταιρείας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία έχει ρητώς ενημερώσει τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη για αυτόν τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων του και έχει φροντίσει να ζητήσει τη ρητή συγκατάθεσή τους.   Σε αυτή την περίπτωση ο εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ανακαλέσει τη συναίνεση του. Ωστόσο, ορισμένες ενημερωτικές ανακοινώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης και τη λειτουργία των Δικτυακών Τόπων, για παράδειγμα αναφορικά με υπηρεσίες (π.χ. επιβεβαίωση της εγγραφής, πληροφορίες από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών) ή με υπηρεσίες που υπόκεινται σε χρεώσεις (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας, σχετικά με τη σύμβαση, την επεξεργασία των πληρωμών) δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Οι κοινοποιήσεις αυτές θα σας αποστέλλονται στο στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παρασχεθεί από εσάς (στ) Για την επικοινωνία με την Εταιρεία μας προς αναζήτηση επαγγελματικής αποκατάστασης, στο πλαίσιο της οποίας ενδέχεται να  μας αποστείλετε ως υποψήφιοι εργαζόμενοι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο βιογραφικό σας. Τα εν λόγω δεδομένα τα αποστέλλετε με ελεύθερη βούληση και ρητή συγκατάθεση σας. (ζ) Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών γενικώς, αλλά ειδικότερα μέσω του Δικτυακού Τόπου που λειτουργεί και διατηρεί η Εταιρεία και ειδικότερα:
 1. τη διευκόλυνση των επισκεπτών κατά την είσοδο, περιήγηση και χρήση των Υπηρεσιών,
 2. στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή τη δίωξη της κατάχρησης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην Ιστοσελίδα,
Προς επίτευξη δε των ανωτέρω σκοπών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, χρησιμοποιούμε Cookies Λειτουργικότητας, Cookies Διαφήμισης, Cookies Analytics και Cookies τρίτων, στην χρήση των οποίων και συναινείτε. (η) Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις ως βάση της συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των ΔΠΧ  να αποτελεί η υποχρέωση να τηρήσουμε εκ του  νόμου απορρέουσα υποχρέωση μας όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση σε απόφαση φορέα κρατικής εξουσίας όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών. Ενδεικτικά για παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση αναγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στο έντυπο παραπόνων, το οποίο υπάρχει στα υποκαταστήματα της Εταιρείας, όπου η Εταιρεία προβαίνει σε Συλλογή των ΔΠΧ που αναγράφεται εντός αυτών στο πλαίσιο ρητής νομοθετικής υποχρέωσης. (θ) Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών της Εταιρείας μας, καθώς και για διασφάλιση και υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας μας και εν γένει προς εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.   Συνοψίζοντας τα παραπάνω με την είσοδό σας στον Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιήγησή σας και να παραγγείλετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα σχετικά ΔΠΧ, είτε απευθείας μέσω της ιστοσελίδας  https://www.sosiatroi.gr/ συναινώντας : -     στη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για την εκτέλεση του υπηρεσίας που επιθυμείτε, -     στην αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής ή απλής αλληλογραφίας, -     στη χρήση cookies όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω και -     στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους όπως αναλυτικά θα περιγραφεί κατωτέρω στην παρούσα πολιτική Απορρήτου. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.   Η SOS ΙΑΤΡΟΙ λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της SOS ΙΑΤΡΟΙ ή μέχρι να αρθεί η συγκατάθεσή σας, βάσει της οποίας μας παρείχατε τα προσωπικά σας δεδομένα.   Συνοπτικά, η SOS ΙΑΤΡΟΙ ζητά και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

3. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

  Η SOS ΙΑΤΡΟΙ εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016 προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων. Ειδικότερα τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: α) την κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα β) τη δυνατότητα διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, γ) τη δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) διαδικασία για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Περαιτέρω η SOS ΙΑΤΡΟΙ λαμβάνει μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα επεξεργάζεται μόνο κατ' εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, και επιτρέπει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της.   Ενδεικτικά βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ασφάλειας των πληροφοριών μας  αποτελούν τα εξής:  
 • H SOS ΙΑΤΡΟΙ συνεργάζεται με ειδική εταιρεία υπεύθυνη (MOZAIK) για το uptime και τη λειτουργία του site.
 • Η εταιρεία διαθέτει Πιστοποίηση ISO [.] βάσει της οποίας επιβεβαιώνεται ότι οι διαδικασίες, τις οποίες εφαρμόζει η SOS ΙΑΤΡΟΙ είναι ελεγχόμενες, έχουν σχεδιαστεί και τηρούνται με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων, βάσει των προκαθορισμένων προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία.
 • Η εταιρεία προβαίνει στη χρήση πρωτοκόλλου “https” για την ασφαλή και κρυπτογραφημένη επικοινωνία του Χρήστη/Πελάτη με την SOS ΙΑΤΡΟΙ.Γίνεται χρήση πιστοποιητικού SSL (Secure Sockets Layer) για τη δημιουργία κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ του web server και του browser του επισκέπτη Χρήστη/Πελάτη.Γίνεται χρήση πρωτοκόλλων Transport Layer Security (TLS) για κρυπτογραφημένη επικοινωνία με τους server που λειτουργούν στην Cloud πλατφόρμα. Οι σέρβερ της ιστοσελίδας και των εφαρμογών της SOS ΙΑΤΡΟΙ βρίσκονται στο Microsoft Azure Cloud στη Βόρεια Ευρώπη.
 

4. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Τα Οποία Συλλέγουμε

  Κατά την επίσκεψή σας στο Δικτυακό τόπο και προκειμένου να χρησιμοποιήσετε κάποια Υπηρεσία θα πρέπει προηγουμένως να έχετε αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης που βρίσκονται αναρτημένοι σε κάθε μία εκ των ιστοσελίδων της SOS ΙΑΤΡΟΙ και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.   Α. Ειδικώς, κατά τη διαδικασία της χρήσης της Υπηρεσίας “On Line Ραντεβού” η Εταιρεία ζητά τις εξής Πληροφορίες:  
 • Ονοματεπώνυμο,
 • πόλη,
 • διεύθυνση κατοικίας,
 • τ.κ.,
 • όροφος,
 • ημερομηνία γέννησης,
 • κινητό τηλέφωνο,
 • τηλέφωνο,
 • e-mail,
 • σύμπτωμα/πάθηση
 • επιλογή υπηρεσίας
 • ειδικότητα γιατρού
 • σχόλια.
  Για την εγγραφή στην αντίστοιχη λίστα αποστολής ενημερωτικών δελτίων της ιστοσελίδας η Εταιρεία ζητά  μόνο ονοματεπώνυμο και το e-mail του εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη. Αντίστοιχες πληροφορίες διαβιβάζονται στην Εταιρεία στην περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών από άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κλινικές. Επιπλέον η Εταιρεία συλλέγει τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες όταν η Επικοινωνία γίνεται διαμέσου e-mail, είτε απευθείας από τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη διαμέσου της χρήσης του προγράμματος αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιεί ο ίδιος, είτε δια μέσου της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει και στους δύο Δικτυακούς τόπους που διαχειρίζεται η Εταιρεία. Τέλος αντίστοιχες Πληροφορίες και Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγει η Εταιρεία όταν γίνεται επικοινωνία του εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη διαμέσου του τηλεφωνικού κέντρου της Εταιρείας. Β. Η Εταιρεία όπως προκύπτει από τα ανωτέρω γίνεται αποδέκτης και ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα δεδομένων υγείας του εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη, καθώς λόγω της φύσης των παρεχόμενων από την Εταιρεία υπηρεσιών στον χώρο της Υγείας, ο εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης δύναται να γνωστοποιήσει ιατρικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την πάθηση του, τα συμπτώματα της πάθησης, του το ιατρικό του ιστορικό, ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις και εν γένει ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με την υγεία του.   Γ) Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών και προκειμένου να εκτελέσει τις αντίστοιχες συμβάσεις η SOS ΙΑΤΡΟΙ συλλέγει πληροφορίες και Δεδομένα Φυσικών ή Νομικών Προσώπων υπό την ιδιότητα τους ως Προμηθευτών της Εταιρείας αποκλειστικά προς τον σκοπό της εκτέλεσης των μεταξύ τους συμβάσεων και των μεταξύ τους συναλλαγών.   Δ) Η Εταιρεία επιπλέον δηλώνει ότι προβαίνει σε Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υποψήφιων Εργαζομένων που αποφασίζουν να αποστείλουν σχετικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο καταχωρείται υποχρεωτικά Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης, λοιπά στοιχεία, όπως προϋπηρεσία, δεξιότητες, συστατικές επιστολές κατά περίπτωση, άδεια, οδήγησης, κατάσταση υγείας. Τυχόν άλλα πεδία είναι προαιρετικά. Για την επικοινωνία σας, αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα που ενδεχομένως θέλετε να μας θέσετε, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με την SOS ΙΑΤΡΟΙ και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών θα πρέπει να μας δηλώσετε στοιχεία τα οποία σας αφορούν (όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό οχήματος, ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας και έκδοσης πρώτης άδειας του οχήματος, αριθμό φορολογικού μητρώου), ανεξαρτήτως του τρόπου που θα επιλέξετε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία : -     Τηλεφωνικά στο 1016 (όλο το εικοσιτετράωρο), -     Τηλεφωνικά στο 2108211888, 2108211739, 2108212222 (από τις 09:00 έως τις 17:00 για τις διοικητικές υπηρεσίες), -     Με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα: https://www.sosiatroi.gr/ , ή απευθείας στο e-mail [[email protected]] -     Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: SOS ΙΑΤΡΟΙ Α.Ε. - Ηπείρου 1,  Αθήνα, ΤΚ 104 33   Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν: -το όνομά, τη διεύθυνσή και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου), δικά σας ή συγγενών σας, -δεδομένα υγείας σχετικά με τις παρεχόμενες από την Εταιρεία ιατρικές ή νοσηλευτικές υπηρεσίες ή δεδομένα υγείας για ιατρικές υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν από εμάς αλλά αναφέρθηκαν σε εμάς είτε από εσάς είτε από τρίτους, -πληροφορίες που μας δίνετε για την πληρωμή της Εταιρείας, όπως πληροφορίες τραπεζικών καρτών, - άλλες πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση ιστοσελίδων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών που χρησιμοποιούμε με σκοπό την ενημέρωσή σας, σχετικά με τις ακόλουθες υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία μέσω των ιστοσελίδων της ή/ και την εγγραφή σας σε μία ή περισσότερες από αυτές:
 • Λήψη ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”) σε τακτική βάση.
 • Λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ ειδήσεων.
 • Λήψη περιοδικών προσκλησεων σε εταιρικές εκδηλώσεις και συνέδρια, σε ηλεκτρονική μορφή σε τακτική βάση
 • Διαχείριση του ιατρικού φακέλου σας, εφόσον έχετε λάβει υπηρεσίες από την Εταιρεία.
 • Καταχώρηση δεδομένων υγείας και λήψη πληροφόρησης.
 • Υποβολή ερωτημάτων σε σχέση με υπηρεσίες που συνδέονται με τον Ιατρικό τουρισμό.

5. Πηγές Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

 
 • Απευθείας από τους χρήστες και επισκέπτες των Δικτυακών Τόπων και των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών
 • Απευθείας από τους χρήστες/πελάτες των υπηρεσιών μας
 • Από ενδιαφερόμενους χρήστες/πελάτες που έχουν εκφράσει επιθυμία χρήσης των υπηρεσιών μας
 • Συνεργάτες και συνδεδεμένες εταιρείες (όπως π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες, άλλες κλινικές και Νοσοκομεία κ.λπ.)
     

6. Ενημέρωση Σχετικά Με Την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Από Την SOS ΙΑΤΡΟΙ (ως Υπεύθυνη και Εκτελούσα την Επεξεργασία - σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

 
Α. Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) μου;
  Η SOS ΙΑΤΡΟΙ παρέχει υπηρεσίες, βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού της όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 2 της παρούσης και εν γένει ανωτέρω. Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγονται από τον Δικτυακό Τόπο, μέσω e-mail και τηλεφώνου ποικίλλουν και εξαρτώνται από το είδος και το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας της SOS ΙΑΤΡΟΙ.   Ειδικότερα η SOS ΙΑΤΡΟΙ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγει μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων τρόπων για τους ακόλουθους σκοπούς:  
 • Για να παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής του Χρήστη/Πελάτη ως μέλους και χρήστη των υπηρεσιών που παρέχει η SOS ΙΑΤΡΟΙ μέσω των Δικτυακών τόπων, e-mail, τηλεφώνου αλλά και δια ζώσης στα υποκαταστήματα της, στα πλαίσια της άσκησης του εννόμου συμφέροντός της.
 • Για να παρέχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αιτήματα τα οποία υποβάλλονται από τον Χρήστη/Πελάτη σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της.
 • Για να διασφαλίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας σας με την SOS ΙΑΤΡΟΙ αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα που ενδεχομένως μας έχετε θέσει ή και τυχόν παράπονα που έχετε εκφράσει.
 • Για την καταχώρηση των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών της SOS ΙΑΤΡΟΙ, καθώς και για σκοπούς διαχείρισης των αιτημάτων αυτών και ενημέρωσης των Χρηστών/Πελατών.
 • Για την καταγραφή των προτιμήσεων και παραγγελιών σας για την κατάρτιση του καταναλωτικού σας προφίλ και εν γένει της καταναλωτικής συμπεριφοράς σας,
 • Για στην αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής ή απλής αλληλογραφίας, και εν γένει παροχή μηνυμάτων προωθητικών μηνυμάτων για σκοπούς marketing, συμμετοχής σε διαγωνισμούς και αποστολή ειδικών προσφορών αναφορικά με τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Για την διαβίβαση πληροφοριών του φάσματος προϊόντων μας, αλλά και την βελτίωση των παρεχόμενων από την Εταιρεία μας Υπηρεσιών
 
Β. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με τον Δικτυακό Τόπο
  Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο https://www.sosiatroi.gr/ είναι κατάλληλα για την περίσταση και απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία των αιτημάτων σας και την χρήση των υπηρεσιών της SOS ΙΑΤΡΟΙ.   Ειδικότερα όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Δικτυακό Τόπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:  
 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και η διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος
 • οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο,
 • δικτυακοί τόποι και διαφημίσεις που βλέπετε και συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ εντός του Δικτυακού Τόπου,[ΝΠ10]
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.
  Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται ως μια τεχνική προφύλαξη για την προστασία των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Η SOS ΙΑΤΡΟΙ διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται τα δεδομένα  γεωεντοπισμού[ΝΠ11]  (GPS). Τα δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία και από τις εταιρείες που προσφέρουν το λειτουργικό σύστημα της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιείτε (στην περίπτωση της χρήσης λειτουργικού ios - Apple Inc, ή λειτουργικού android - Google Inc). Η SOS ΙΑΤΡΟΙ  διαθέτει πρόσβαση στον ρυθμό ανανέωσης του στίγματος του GPS.   Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του https://www.sosiatroi.gr/   Τα Cookies συνιστούν ένα μικρό κομμάτι δεδομένων το οποίο αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για εσάς, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου είτε να απαγορεύετε την χρήση cookies.   Η SOS ΙΑΤΡΟΙ θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ονοματεπώνυμο του Χρήστη/Πελάτη ή άλλα στοιχεία, για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της, για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την κατάσταση δοκιμαστικών εφαρμογών, καθώς και για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, εκτός εάν ο Χρήστης/Πελάτης ενημερώσει την SOS ΙΑΤΡΟΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [[email protected]] ή στην ταχυδρομική της διεύθυνση [Ηπείρου 1, 10433], ότι δεν επιθυμεί τη συλλογή και χρήση των ηλεκτρονικών του στοιχείων για τους σκοπούς αυτούς.   Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό της SOS ΙΑΤΡΟΙ, το οποίο και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας τους και μόνο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.   Η SOS ΙΑΤΡΟΙ δεν πραγματοποιεί συστηματική και εκτενή αξιολόγηση προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όπως η καταμέτρηση των e-mails που ανοίγει ο εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης στο πλαίσιο αποστολής προωθητικών και διαφημιστικών ενημερωτικών φυλλαδίων, το είδος των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί κλπ.  
Γ. Για πόσο χρόνο θα διατηρείτε τα στοιχεία λογαριασμού μου σε αρχείο;[ΝΠ13]
 
 • Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της SOS ΙΑΤΡΟΙ, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη/Πελάτη (Καρτέλα Πελάτη - profile) παρέχονται συναινετικά από τον ίδιο στο πλαίσιο της εγγραφής στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η συγκατάθεση, η οποία έχει ληφθεί οικειοθελώς από τον Χρήστη/Πελάτη και μέχρι να αρθεί η δοθείσα συγκατάθεση από αυτόν (υποκείμενο των δεδομένων). Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 
Δ. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;
 
 • Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση τα δικαιώματά σας εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) τα οποία έχουν ως ακολούθως: α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής - «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο - άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21).
 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της SOS ΙΑΤΡΟΙ στο τηλ: 2108211739 ή μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση e-mail [email protected], εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
 • Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
 • Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016), εφόσον η νομιμοποιητική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.
 

7. Πού θα διαβιβάσετε τα δεδομένα μου;

 
 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματα της SOS ΙΑΤΡΟΙ, τα οποία είναι αρμόδια για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου και των εφαρμογών που παρέχονται μέσω αυτού.
 • Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού της SOS ΙΑΤΡΟΙ, όπως ενδεικτικά σε εταιρείες αποθήκευσης/ φιλοξενίας/ επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία (όπως, MOZAIΚ, ACS, Ευρωκλινική, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Συνεργαζόμενοι Ιατροί, Athens Assistance, iLink, Microsoft Corp., Google Inc., Dropbox Inc.).
 • Στα πλαίσιο ορισμένων λειτουργιών του Δικτυακού Τόπου, διαβιβάζουμε σε νομικά πρόσωπα (Google Inc.) ορισμένα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών/Πελατών του Δικτυακού Τόπου μας μέσω cookies (όπως ενδεικτικά διεύθυνση IP και όλη την αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή).
 • Στα πλαίσιο της ενημέρωσης των Χρηστών/Πελατών μας σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, αλλά και τις ανάγκες διαχείρισης της αλληλογραφίας, διατηρούμε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και τα διαβιβάζουμε σε εταιρείες όπως η Mailchimp, Yuboto, Microsoft (Outlook).
 • Στα πλαίσιο προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών διατηρούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση των Χρηστών/Πελατών μας και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και τα διαβιβάζουμε σε εταιρείες όπως η Mailchimp και Yuboto.
 • Τα δεδομένα, τα οποία συλλέγει το εργαλείο της Google Analytics όπως ενδεικτικά η διεύθυνση (url) την οποία που επισκέφθηκε ο χρήστης, η ενέργεια (action) την οποία πραγματοποίησε καθώς και ο χρόνος που παρέμεινε στην κάθε σελίδα (retention), διαβιβάζονται κατά κανόνα σε server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
 • Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία, καθώς και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία
  Γενικά: -     Η  SOS ΙΑΤΡΟΙ δεν γνωστοποιεί ούτε διαβιβάζει ΔΠΧ σε τρίτα πρόσωπα, εκτός αν απαιτείται για την εκ μέρους μας εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς ή επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο. -     Περαιτέρω, η SOS ΙΑΤΡΟΙ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η πρόσβαση στα ΔΠΧ να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που πρέπει να έχουν σχετική πρόσβαση για τους ανωτέρω σκοπούς και προκειμένου να είναι δυνατή η εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας των ΔΠΧ. -     Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων. -     Επιπλέον, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται μόνο σε φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή σε φορείς εκτός Ε.Ο.Χ. που έχουν όμως τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση τους με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας Ενδέχεται τα Δεδομένα προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται από την Εταιρεία να μεταβιβαστούν και σε χώρες εκτός του Ε.Ο.Χ. όταν για παράδειγμα γίνεται διακομιδή ασθενούς στο εξωτερικό ή παροχή υπηρεσιών σε αλλοδαπούς που έχουν ταξιδιωτική ασφάλιση και κάνουν χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρείας .[ΝΠ14] -     Με την εκ μέρους σας παροχή και γνωστοποίηση των ΔΠΧ, παρέχετε την απαραίτητη ρητή συμφωνία συναίνεση και συγκατάθεση για την μεταφορά ή/και στην αποθήκευση των ΔΠΧ σε φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. -     Όσες εκ των ανωτέρω Εταιρειών συνεργάζονται με εμάς ως εξωτερικοί συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων, χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Ως εκ τούτου, η SOS ΙΑΤΡΟΙ δηλώνει ότι έχει συνάψει συμφωνίες με αυτές τις εταιρείες αναφερόμενοι στη λήψη μέτρων ασφαλείας και στην παρακολούθηση των μέτρων αυτών σε τακτική βάση. -     Στις ως άνω συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες διαβιβάζουμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα των πελατών μας προκειμένου να είναι εφικτή η μεταξύ μας σύμβαση πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Αυτονόητο είναι ότι η εν λόγω διαβίβαση γίνεται πάντα με απόλυτη ασφάλεια και στα πλαίσια των προβλεπόμενων ενεργειών του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου. -     Επιπλέον με τις ως άνω τρίτες εταιρείες έχουμε υπογράψει συμβάσεις τήρησης της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. -     o   Η SOS ΙΑΤΡΟΙ διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων που της γνωστοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς ή και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Στις περιπτώσεις αυτές, η SOS ΙΑΤΡΟΙ ενδεχόμενα διαβιβάσει αυτά σε τρίτα πρόσωπα όπως εταιρείες ερευνών κλπ. Σε κάθε περίπτωση η SOS ΙΑΤΡΟΙ, καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων να μην οδηγεί στην ταυτοποίηση προσώπων   Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους της Εταιρείας  για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και την βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης, μόνο, αφότου ενημερωθεί ο χρήστης εκ των προτέρων και ληφθεί η συγκατάθεσή του. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.  

8. Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία;

 • Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της SOS ΙΑΤΡΟΙ στο τηλ. 2108211739 και email: [email protected]
 • Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί την υποβολή σχετικών παραπόνων ή καταγγελιών, είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλο της είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες της Αρχής στην ιστοσελίδα http://www.dpa.gr/, αφού ωστόσο πρώτα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των Δεδομένων κατά τα ανωτέρω.
 

9. Cookies & άλλες Τεχνολογίες

 
 • Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η SOS ΙΑΤΡΟΙ: Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, τα οποία με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser τον οποίο χρησιμοποιεί o/η εκάστοτε Χρήστης/Πελάτης (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να λειτουργούμε τον Δικτυακό Τόπο κατά τρόπο αποδοτικό για την υπηρεσία που προσφέρουμε. O Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους Χρήστες/Πελάτες πληροφορίες, να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, καθώς και να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.
 • Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Δικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.
 • Ποια cookies χρησιμοποιούμε; Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η SOS ΙΑΤΡΟΙ χρησιμοποιεί τα παρακάτω:
 
Τεχνικά απαραίτητα cookies Η χρήση αυτού του είδους cookies κρίνεται απαραίτητη για την περιήγηση στον δικτυακό τόπο και τη λειτουργία του
Cookies επιδόσεων / Analytics Τα cookies αυτά παρέχουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών του Δικτυακού Τόπου μας, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας
 • Περαιτέρω πραγματοποιείται και χρήση marketing cookies τρίτων μερών (google.com, youtube.com) βάσει των οποίων επιδιώκεται η προβολή διαφημίσεων σχετικά με τα ενδιαφέροντα του χρήστη/επισκέπτη.
 • Αντίστοιχα γίνεται χρήση και cookies επιδόσεων/analytics από τρίτα μέρη (Google Tag Manager, Google Optimize, youtube.com).
 • Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Δικτυακού Τόπου μας. Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον Δικτυακό Τόπο να θυμάται τις επιλογές σας (Cookies προτιμήσεων) όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχετε απαντήσει σε κάποια δημοσκόπησή μας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.
 • Εφόσον ο Χρήστης/Πελάτης αποδεχτεί τη χρήση cookies, δύναται πλέον να γίνει χρήση των ακόλουθων ειδών cookies: Cookies Λειτουργικότητας, Cookies Διαφήμισης, Cookies Analytics, Cookies τρίτων μερών.
 • Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί η ΕΤΒΑ μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να επιλέξετε το μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη του Δικτυακού Τόπου ή και της εφαρμογής μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.
 • Το Software του Δικτυακού Τόπου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του Δικτυακού Τόπου είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στο χειρισμό προσωπικών δεδομένων των Χρηστών/Πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων σας και για την εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης.
 
 • Widgets & Κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης Τρίτων.
  Η SOS ΙΑΤΡΟΙ στον ιστότοπό της χρησιμοποιεί widgets κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών ή πλήκτρα-κουμπιά για να παρέχει πρόσθετες λειτουργίες, προκειμένου να διαδώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και μέσω e-mail.   Με τη χρήση αυτών των widgets ή πλήκτρων γίνεται εγκατάσταση ενός cookie στη συσκευή του χρήστη, η οποία διευκολύνει τη χρήση της υπηρεσίας, διασφαλίζει ότι η αλληλεπίδραση του χρήστη εμφανίζεται στην ιστοσελίδα (π.χ. καταμέτρηση ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και στις πληροφορίες σύνδεσης των δραστηριοτήτων του χρήστη σε όλο το Διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα της SOS ΙΑΤΡΟΙ. Η SOS ΙΑΤΡΟΙ, σας ενθαρρύνει να μελετήσετε την πολιτική απορρήτου του κάθε παρόχου, πριν από τη χρήση κάθε τέτοιας υπηρεσίας.   Ειδικότερα μέσω των ιστοσελίδων μας σας προσφέρουμε τα λεγόμενα κοινωνικά plugins των διαφόρων κοινωνικών δικτύων (π.χ. το «Μου Αρέσει» κομβίο του Facebook).   Η ενσωμάτωση αυτών των plugins υλοποιείται μέσω της addthis.com από την εταιρεία Clearsprings Technologies, Inc, 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 22102, USA.   Για την προστασία του απορρήτου, χρησιμοποιείται μια τεχνική λύση για την ενσωμάτωση των κοινωνικών plugins που αποτρέπει τα δεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP) από το να διαβιβάζονται στις Εταιρείες, στους ιστοτόπους των οποίων παραπέμπουν αυτά τα κομβία (όπως ενδεικτικά twitter, addthis ή το Facebook) μόλις η Ιστοσελίδα ανοίγει.   H ενεργοποίηση των κομβίων τα οποία παραπέμπουν σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, ενεργοποιούνται μόνο όταν επιλεχθούν για πρώτη φορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα περιήγησης (browser) σας στο διαδίκτυο να ανακτά από τους διακομιστές της addthis και να “θυμάται” ότι τα εν λόγω κομβία ενεργοποιήθηκαν για πρώτη φορά. Ως εκ τούτου από την πρώτη ενεργοποίηση και εφεξής παρουσιάζονται πλέον αυτά τα κομβία ως μέρος της Ιστοσελίδας.   Μόνο κατόπιν αυτής της ενεργοποίησης πληροφορίες (όπως π.χ. διεύθυνση IP) μεταδίδονται στην addthis στις ΗΠΑ και σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook.   Επιπλέον, η Εταιρεία addthis.com μπορεί να αποθηκεύει cookies ή τα λεγόμενα «web beacons» στον υπολογιστή σας.   Μόνο όταν επιλεγεί για δεύτερη φορά ένα κομβίο (plugin) που παραπέμπει σε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης, θα είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του κομβίου, όπως «Προσκαλέστε ένα φίλο» ή  «Μου Αρέσει». Αν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και επιλέξετε στο σχετικό κομβίο, ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου ενδεχομένως να είναι σε θέση να συνδέσει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα, με τα δεδομένα του προφίλ σας στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους φορείς των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται από εσάς για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του addthis.com στην πολιτική απορρήτου του addthis.com κάνοντας κλικ στο www.addthis.com/privacy.Με την επιλογή των ως άνω κομβίων κοινωνικής δικτύωσης παρέχετε και τη συναίνεση σας για όλα τα παραπάνω.  

10. Τροποποιήσεις

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή της SOS ΙΑΤΡΟΙ. Συνακόλουθα προτρέπουμε τους Χρήστες/Πελάτες να ελέγχουν περιοδικά τον Δικτυακό Τόπο προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες/Πελάτες θα ενημερωθούν μέσω e-mail ή μέσω προειδοποίησης στον Δικτυακό Τόπο για τις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική.