ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΥΡΕΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΥΡΕΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Ελληνική έρευνα στο 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ (Δουβλίνο 27-30/6/12) με τίτλο " Συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση κλιματιστικού ή ανεμιστήρα και στην επιβίωση των ηλικιωμένων ασθενών με πυρετό "

Θνησιμότητα ηλικιωμένων και κλιματιστικό

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με πυρετό, που χρησιμοποιούν ανεμιστήρα ή κλιματιστικό παρουσιάζουν μικρότερη θνησιμότητα έναντι όσων δεν κάνουν χρήση ψυκτικών μέσων. Συγκεκριμένα οι "χρήστες" παρουσίασαν χαμηλότερη θνησιμότητα (10% έναντι 19%) από ότι οι “μη χρήστες”.

Αυτό δείχνει η προοπτική μελέτη που παρουσιάζουν οι SOS ΙΑΤΡΟΙ στο 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής στο Δουβλίνο, την Πέμπτη 28 Ιουνίου, αφού μελέτησαν κατά πόσο η χρήση συστημάτων ψύξης επηρέασε την κλινική έκβαση 339 ηλικιωμένων με εμπύρετο, τους οποίους επισκέφθηκαν στο σπίτι τους, το διάστημα 10 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 2011.

«Το εύρημα αυτό – σχολιάζει ο παθολόγος Γιώργος Θεοχάρης, ιδρυτής και πρόεδρος των SOS ΙΑΤΡΩΝ – σε συνδυασμό με τα ευρήματα προηγούμενης μελέτης μας, η οποία κατέγραψε το φαινόμενο της «Αυγουστίτιδας», της αύξησης δηλαδή της νοσηρότητας και της θνησιμότητας των ηλικιωμένων στην Αθήνα, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, μάς καθιστά ανήσυχους. Αλλά και υπεύθυνους να επισημάνουμε την ανάγκη αύξησης της προσοχής προς τον ευαίσθητο αυτό πληθυσμό τους καλοκαιρινούς μήνες και φυσικά περισσότερο την περίοδο της υπερβολικής ζέστης».

Στα ευρήματα της έρευνας θα πρέπει να προστεθεί και μια ανομολόγητη φοβία των ηλικιωμένων για τα ψυκτικά μέσα που τους οδηγεί στη μη χρήση τους, παρόλο που τα διαθέτουν. Το γεγονός αυτό χρήζει παρέμβασης από το οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να ενθαρρύνει τα ηλικιωμένα άτομα να χρησιμοποιούν ανεμιστήρα ή κλιματισμό, όταν ασθενούν πάντα στο πλαίσιο της ορθολογικής χρήσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι και μόνο μια ώρα έκθεσης σε δροσερό περιβάλλον την ημέρα αποτρέπει φαινόμενα θερμοπληξίας. Ας ελπίσουμε ότι η κρίση δε θα αυξήσει τα περιστατικά θερμοπληξίας στη χώρα μας.