ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τίτλος ειδικότητας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Αναγνώριση τίτλων σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

 • Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

 • Εντάσσεται στην ομάδα της ειδικότητάς του
 • Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών
 • Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσωπική απόδειξη
 • Αποδίδει μέρος της αμοιβής στην εταιρία

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο [email protected].

Εναλλακτικά, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας μας εδώ και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους.