Ζητούνται ιατροί για τη Χαλκιδική

Οι SOS IATPOI αναζητούν συνεργάτες ειδικευμένους ιατρούς

Παθολόγους, Γενικούς Ιατρούς, Καρδιολόγους, Χειρούργους και Ορθοπεδικούς
για εργασία στη Χαλκιδική κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ΑΕΙ Ιατρικής Σχολής
  • Τίτλος Ειδικότητας
  • Κλινική εμπειρία στα επείγοντα
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Επιθυμητή η γνώση άλλων γλωσσών ( Ρώσικα, Γερμανικά κτλ)

Πώς εργάζεται ο S.O.S ΙΑΤΡΟΣ

  • Εντάσσεται στην ομάδα της ειδικότητας του
  • Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών στη Χαλκιδική
  • Στην εφημερία του ειδοποιείται από τον ιατρό του τηλεφωνικού κέντρου για επισκέψεις κατ’ οίκον ή σε μεγάλα ξενοδοχεία
  • Σπεύδει αμέσως στο περιστατικό
  • Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσωπική απόδειξη

Παρακαλώ να αναφέρετε στο βιογραφικό σας τη περιοχή διαμονής σας στη Χαλκιδική.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.