Ζητείται Sales & Marketing Assistant

Η εταιρεία SOS ΙΑΤΡΟΙ αναζητά ένα άτομο για τη στελέχωση της θέσης

Sales & Marketing Assistant

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Αναζήτηση, προσέγγιση και δημιουργία σχέσεων με εταιρικούς πελάτες
 • Υποστήριξη επικοινωνιακών ενεργειών Marketing
 • Διαχείριση Social Media και ιστοσελίδων
 • Δημιουργία πελατολογίου και ανάπτυξη αυτού
 • Διενέργεια παρουσιάσεων σε δυνητικούς εταιρικούς πελάτες
 • Συνεχής υποστήριξη των πελατών (After sales support)
 • Παρακολούθηση ανταγωνισμού και διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις της αγοράς
 • Reporting στη διοίκηση αναφορικά με τους στόχους

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) θετικών ή κοινωνικών επιστημών
 • Προϋπηρεσία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων Β2Β ή Marketing
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή η γνώση και της Γαλλικής)
 • Άριστη χρήση H/Y
 • Άριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Δυναμική προσωπικότητα με προσανατολισμό στην επίτευξη των στόχων
 • Ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης στρατηγικών Marketing
 • Ευελιξία, οργανωτικές δεξιότητες
 • Άδεια οδήγησης

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]