Ζητείται Υπεύθυνος Διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Η Ιατρική Εταιρία SOS ΙΑΤΡΟΙ Α.Ε. αναζητά

Υπεύθυνο Διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Το προφίλ και τα καθήκοντα της θέσης απευθύνονται σε υποψήφιους με εμπειρία και αποδεδειγμένα αποτελέσματα σε HR τμήμα.

Τα καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν:

 • Συντονισμός recruiting circle. Από τη δημιουργία της αγγελίας έως το “κλείσιμο” της θέσης.
 • Διαχείριση της βάσης των βιογραφικών και του προφίλ της εταιρίας στο Linkedin. Επαφή με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς.
 • Δημιουργία recruiting reports.
 • Διαχείριση εργασιακών θεμάτων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, εφημερίες, άδειες, απουσίες, συμβάσεις, κλπ)
 • Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας όλων των βαθμίδων
 • Αποτελεσματική οργάνωση των τμημάτων με στόχο τη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας
 • Ανάληψη ή/και συμμετοχή σε projects που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό.
 • Τήρηση και ενημέρωση αναλυτικού αρχείου εργαζομένων
 • Εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις νομικές, συμβατικές ή καταστατικές διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση του προσωπικού.
 • Επίλυση πιθανών διαφορών που αφορούν στους υπαλλήλους της εταιρείας.
 • Οργάνωση συναντήσεων και σύνταξη αναφορών για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού στη Διοίκηση
 • Έκδοση και παρακολούθηση Στατιστικών στοιχείων

Προφίλ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ψυχολογίας, HR, κλπ).
 • Εργασιακή εμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Προϋπηρεσία σε εταιρεία του Ιατρικού κλάδου, θα εκτιμηθεί
 • Καλή γνώση της Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση e-learning (moodle platform)
 • Ικανότητα εργασίας με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και υψηλό αίσθημα ευθύνης.
 • Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας.
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Εμπειρία MS Office και υψηλό επίπεδο ανάλυσης δεδομένων μέσω MS Excel.
 • Ισχυρά ηθικά πρότυπα και ακεραιότητα.
 • Απαραίτητες Συστάσεις
 • Η Εταιρεία μας προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη σε ένα συνεχόμενα αναπτυσσόμενο οργανισμό
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]