Γραμματέας Διοίκησης

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ αναζητούν

Γραμματέα Διοίκησης

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με συνεργάτες
 • Γραμματειακή & διοικητική υποστήριξη των διοικητικών στελεχών της εταιρίας
 • Σύνταξη ομιλιών – παρουσιάσεων

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)
 • Προϋπηρεσία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση H/Y και προγραμμάτων MS Office
 • Εμπειρία σε ρόλο Υποδοχής
 • Οργανωτικές ικανότητες και επικοινωνιακή ευχέρεια
 • Ομαδικότητα και συνέπεια
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Διαχειριστικές ικανότητες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]