Ζητείται Υπεύθυνος Πωλήσεων Ιατρικών Υπηρεσιών

Αντικείμενο Εργασίας:

 • Διενέργεια επισκέψεων και προώθηση ιατρικών υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη πελατολογίου
 • Διαχείριση και συντήρηση του υπάρχοντος πελατολογίου
 • Επίβλεψη της ομάδας τηλεφωνικών πωλήσεων

 

 


Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ, με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Προϋπηρεσία δύο – τεσσάρων ετών σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων Β2Β, ιδανικά από τον χώρο των υπηρεσιών υγείας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στο χειρισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές και διοικητικές δεξιότητες
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων
 • Δυναμική προσωπικότητα

Εάν πληρείτε τις προϋποθέσεις  για να συνεργαστείτε μαζί μας, αποστείλετέ μας το βιογραφικό σας στη διεύθυνση [email protected] ή συμπληρώνοντας την online φόρμα.